Dosadašnje humanitarne aktivnosti

U razdoblju od 2007-2015 godine udruga Svjetlo života ostvarila je slijedeće rezultate u okviru humanitarnog djelovanja :

1. održano je oko 630 kreativnih radionica sa djecom bez adekvatne roditeljske skrbi, djecom sa poteškoćama u razvoju i oboljelom djecom…volontirali smo u Domovima za djecu, Centrima za odgoj i obrazovanje, bolnicama, udrugama sa djecom sa Down sindromom, Centrima za rehabilitaciju na području grada Zagreba…oko 200 volontera i 7200 volonterskih sati

( volontiranje smo započeli 2007 godine u bolnicama u Zagrebu sa klaunskim nastupima s kojima smo uveseljavali djecu uglavnom na onkološkim odjelima gdje su smještena djeca sa teškim oboljenjima…ubrzo smo nastupe počeli provoditi i u Domovima za djecu a započinjemo i s provođenjem kreativnih radionica u Domu za djecu Zagreb u Nazorovoj, Centrima za rehabilitaciju djece, Udrugama sa oboljelom djecom, Centru za odgoj i obrazovanje u Prekrižju….u okviru volontiranja provodili smo razne radionice crtanja, kolaža, glume, pjevanja, plesa, igre… cilj nam je nastaviti i proširivati volontiranje sa djecom bez adekvatne roditeljske skrbi, oboljelom djecom, djecom s poteškoćama u razvoju, invalidnom djecom, djecom sa oštećenjima sluha i vida te sa starijima i nemoćnima)

2. pomogli smo financijski i materijalno oko 550 socijalno ugrožene i bolesne djece i njihovih roditelja kroz donacije u novcu, hrani, odjeći, obući, higijenskim potrepštinama, namještaju, kućanskim aparatima….oko 20 volontera i 15.000 volonterskih sati

( tijekom 6 godina pomogli smo preko 150 obitelji i samohranih majki u kojima obitava oko 550 djece kroz hranu, odjeću, obuću, higijenske potrepštine, financijski, namještajem, kuhinjskim strojevima…proveli smo brojne humanitarne akcije u kojima su se skupljala materijalna i financijska sredstva da bi pomogli tolikom broju djece i njihovim roditeljima…organizirali smo izložbe, izrađivali svoje proizvode, animirali smo svoje prijatelje i poznanike da se priključuju akcijama i pomaganju…uključivali su se razni donatori i bez njih to ne bi bilo moguće napraviti… na ovom velikom/ogromnom zadatku radio je vrlo mali broj ljudi koji su iscrpili svoje granice energije, vremena i mogućnosti davanja te se više nećemo baviti ovom aktivnošću  na dosadašnji način )

_________________________________________________________________

HVALA  SVIM DONATORIMA!

Sva financijska i materijalna donirana sredstva u razdoblju 2007-2014 godine usmjerena su na pomaganje potrebitima i stvaranju humanijeg svijeta!

Donatori u 2014. godini

Fizičke osobe

  • Pavle Mikulić 600 kn
  • Petar Vajdić 1100 kn
  • Nataša Dubravčić 200 kn
  • Ksenija Krstinić 1500 kn
  • Snježana Beronja 200 kn
  • Antonija Ivanić 75 kn

Pravne osobe

* Mir i ljubav j.d.o.o.  480 kn

Donatori u 2013. godini:

Fizičke osobe

  •  Ljerka Vučić 500 kn
  •   Mario Gatara 1000 kn
  •   Zorić Nikolina 500 kn
  •    Marija Kopić 50 kn
  •    Zvonimir Lucić 150 kn
  •    Tihomir Fijan 300 kn
  •    Pavle Mikulić 150 kn
  •    Petar Mostarac 100 kn
  •    Vedran Smoljanović 200 kn
  • • Darko Kosovec 2000 kn
  • • Petar Vajdić 400 kn
  • • Obitelj Eržen i Poje 100 kn
  • • Ružica Sorčik Nestić  50 kn
  • • Zoran Turić 100 kn
  • • Robert Mavrinac 80 kn
  • • Šuljak 100kn
  • • Vranjić 100 kn
  • • Dalibor Pavlović 29,97 kn
  • • Dejan Tomašević 14 kn
  • • Krunoslav jurić 50 kn
  • • Vladimir Radić 760 kn
  • • Jadranka Šermet 50 kn
  • • Matija Novak 20 kn
  • • Zorka Dudić 25 kn
  • • Jadranka Padovan 50 kn
  • • Robert ČuzelaPiljac 100 kn
  • • Danica Martinez 30 kn
  • • Katica Bebić 100 kn
  • • Dejana VorkapićMišković 20 kn
  • • Nebojša Verić 60 kn
  • • Ćeman 30 kn
  • • Nikolina Tomašković 300 kn
  • • Petar Vrebac 35 E
  • • Nebojša Verić 30 kn
  • • Igor Kanisek 200 kn
  • • Ante Liović 100 kn
  • • Ivan Perišić 2000 kn
  • • Adrijana Osmančević 40 kn
  • • Damir Dorotić 100 kn
  • • Maja Crnjak 100 kn
  • • Ivona Posedl Jevšćek 50 kn
  • • Tatjana Zorčić 50 kn
  • • Mira Majačić Salaj 50 kn
  • • Silvija Ajredini 200 kn
  • • Mladenko Kuljanić 50 kn
  • • Marko Krog 100 kn
  • • Siniša Đorđević 20 kn
  • • Kristina Fučkar 10 kn
  • • Niko Šokčević 10 kn
  • • Dolina Martek Delimar 100 kn
  • • Mia Hrnić 50 kn
  • • Irena Vlach 50 kn
  • • Ivica Čović Pavišić 100 kn
  • • Zdenko Rogić 100 kn
  • • Irena Mitton 200 kn
  • • Nataša Narančić Pulja 50 kn
  • • Marija Mlinarić 130kn
  • • Mario Keser 100 kn
  • • Dragan Zrnić 300 kn
  • • Edita Dasović 50 kn
  • • Stjepan Rimac 100 kn
  • • Danijela Gundić 50 kn
  • • Vice Pastuović 100 kn
  • • Sanja Katušić 100 kn
  • • Davor Balažin 27,88
  • • Anđelka Hrkač 50 kn
  • • Hinko Drvar 200 kn
  • • Marijana Banoža 100 kn
  • • Hrvoje Prpić 200 kn
  • • Ivana Zbodulja 200 kn
  • • Blaženka Nenadić 20 kn
  • • Mario Pejičić 50 kn
  • • Ankica Komadina Čičkovići 50 kn
  • • Kristina Gall 50 kn
  • • Marija Miličević 200 kn
  • • Nikola Bridić 50 kn
  • • Jozo Begić 94 kn
  • • Željka Lukes 100 kn
  • • Kristijan Lukačin 250 kn
  • • Igor Komorski 300 kn
  • • Ivana Jurjević 50 kn
  • • Igor Pasarić 100 kn
  • • Anto Papić 50 kn
  • • Danijel Job 200 kn
  • • Dejan Rakijašić 20 kn
  • • Nenad Kovač 50 kn
  • • Siniša Rihtarec 100 kn
  • • Irena Kovačić 50 kn
  • • Denis Petričević 50 kn
  • • Judit Vilyevacz 200 kn
  • • Ivan Kobilšek 150 kn
  • • Nataša Sučević Travarić 100 kn
  • • Martina Čalušić 50 kn
  • • Ines Vedriš 150 kn
  • • Nikolina Šparavec 200 kn
  • • Robert Mavrinac 20 kn
  • • Pavle Mikulić 50 kn
  • • Petar Vajdić 200 kn
  • • Ana Dolenec 160 kn
  • • Marino Čargonja 150 kn
  • • Robert Mavrinac 230 kn
  • • Petar Vajdić 100 kn
  • • Marija Marin 300 kn
  • • Marica Antolković 100kn
  • • Janica Pezelj 100 kn
  • • Pavle Mikulić 200 kn
  • • Petar Vajdić 200 kn
  • • Ivo Marin 300 kn
  • • Ivo Ivić 5000 kn
  • • Ivana Živko 100 kn
  • • Marijana Hehet 500 kn
  • • Zlatko Gregurić 2000 kn
  • • Bojana Gatering 100 kn
  • • Sabina Golob 100 kn
  • • Sanja Ježić 50 kn
  • • Marcela Palazari 100 kn
  • • Nikolina Tomašković 400 kn
  • • Tatjana Risek 40 kn
  • • Mirela Habek 45 kn
  • • Ivana Pavelić 1100 kn
  • • Hrvoje Marić 400 kn
  • • Janja Rušec 100 kn
  • • Manuela Nagy Crleni 50 kn
  • • Tamara Cvetković 320 kn
  • • Ivan Udiljak 1000 kn
  • • Nikolina Tomašković 500 kn
  • • Daniela Pan Bučan 150 kn
  • • Manda Lukić 100 kn
  • • Lana Zadro 200 kn
  • • Miroslav Skender 74 kn
  • • Pavle Mikulić 50 kn
  • • Gordana Egartner 50 kn
  • • Ana Dolenec 200 kn
  • • Marina flamaceta 100 kn
  • • Marija Sulić 200 kn
  • • Zorić Nikolina 1500 kn
  • • Anita Gajski 200 kn
  • • Aleksandar Matić 35 kn
  • • Mirna Šipek Mlikotić 500 kn
  • • Marija Kalaica 50 kn
  • • Silvija Bunić 50 kn
  • • Igor Jurišić 100 kn
  • • Vladimir Zado 100 kn
  • • Marina Raguž 100 kn
  • • Katarina Dublić 200 kn
  • • Andrea Nicolis 300 kn
  • • Sanja Schneider 50 kn
  • • Obitelj Zadro  100 kn
  • • Pavle Mikulić 50 kn
  • • Ozren Markotić 1000 kn
  • • Mirela Plavotić 150 kn
  • • Lucija i Marko Vuletić 500 kn
  • • Pavle Mikulić 50 kn
  • • Nada Šaronja 300 kn
  • • Slađana Novak- 200 kn
  • • NK Zagreb 75 Dortmund- 100€
  • • Croatia Hagen- 100€
  • • Zvonko Bosnic- 50€
  • • Darko Banovic 100€
  • • Mate Propadalo- 50€
  • • Ivan Plazibat- 20€
  • • Miro Markić- 50€
  • • Ljubica Tunjić- 100€
  • • Danijel Bošnjak 50€
  • • Krizić ( Haus Stiepelmann)- 200€
  • • Robert Filipovic -50€
  • • Damir Hadzidedic- 50€

Pravne osobe

  • • Mir i ljubav j.d.o.o.    1000 kn
  •   Knjigovodstveni servis Pavlinec      100 kn
  • • Građevno Zec 200 kn
  • • Auto Moto Market 30 kn
  • • Glaxosmithkline d.o.o. 1000 kn
  • • Atelier Hayat 260 kn
  • • Agencija za lijekove i medicinske proizvode 2000 kn
  • • Atelier Hayat 80 kn
  • • PBZ Card d.o.o. 1000 kn
  • • Udruga UPRI GELENDER  1000 kn

Kupovina slika

  • • Damir Velić 390 kn
  • • Leksika d.o.o. 250 kn

Materijalna sredstva, hrana, higijenski materijal, odjeća i obuća, kućanski aparati, školski pribor, namještaj

  •   učenici Hrvatske škole u Rimu
  •   Anja Lukin
  • • Luka Biluš
  • • Marina Selman
  • • Marija Maričić
  • • Ana Gršić Brekalo
  • • Miranda Torma
  • • Nina Torma
  • • Biljana Šetka
  • • Igor Vukres
  • • KOZMO
  • • KONZUM
  • • Adriatica
  • • DM
  • • Djelatnici nacionalne i sveučilišne knjižnice
  • • Djelatnici Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba
  • • Ankica Bičanić
  • • Martina ZUMBA Jovanović
  • • Marta Ilijaš
  • • Karmen Hlad i 1 c razred OŠ Dragutina Domjanića
  • • Križana Brkić i Dječji vrtić Košnica
  • • Ema Matana
  • • Kristina Perlić
  • • Dubravka Čuljak
  • • Robert Škrinjar
  • • Ivana Požarić
  • • Bruna Profaca
  • • Sanja Grgić

I mnogi drugi koji su htjeli ostati anonimni.

Donatori u akciji Uskrs u srcima

  • • Obitelj Bašić
  • • Obitelj Šare
  • • Obitelj Hržić-Mavračić
  • • Djelatnici tvrtke Presscut d.o.o.
  • • Djelatnici tvrtke Briefing mediji d.o.o.
  • • Djelatnici tvrtke Ordinacija.hr
  • • Ivan Udiljak
  • • Marijana Mičić
  • • Lucija Vuletić
  • • Darko Krofak
  • • Andro Sušac
  • • Martina Željković
  • • Iva Rubens
  • • Manda Lukić
  • • Anita Ivanković
  • • Helena Nodilo
  • • Maja Precanica
  • • Biserka Balaša
  • • Gabrijel Nekić
  • • Velimir Zadro
  • • Matea Janton
  • • Lota Sambrailo
  • • Ana Brnčić
  • • Lana Zadro
  • • Gordana Egartner
  • • Pavle Mikulić
  • • Hrvoje Marić

Donatori u 2012. godini:

Fizičke osobe

  • • Krešo Kanceljak- 500 kn
  • • Jasna Gonan-200 kn
  • • Boris Suman- 500 kn
  • • Uwe Geinger- 20 eura
  • • Krešimir Marušić- 1000 kn
  • • Branimir i Maja Galičić- 200 kn
  • • Višnjica Habdija- 100 kn
  • • Željka Salaši- 150 kn
  • • Pavle Mikulić- 50 kn
  • • Ljerka Vučić- 500 kn
  • • Mario Gatara- 1500 kn
  • • Biserka Drašković- 100 kn
  • • Nadica Balija- 100 kn
  • • Sanja Bošnjak- 100 kn
  • • Irena Jug- 100 kn
  • • Jana Baričić- 150 kn
  • • Ivana- 225 kn
  • • Kristina Škegro- 75 kn
  • • Andrej Gherliza- 50 kn
  • • Božidar Šparavec- 75 kn
  • • Neven Zorić- 20 kn
  • • Andreja Herceg- 75 kn
  • • Anita Gajski-150 kn
  • • Višnjica Habdija- 100 kn
  • • Damir Kruljac- 75 kn
  • • Marina Linčir- 75 kn
  • • Branka Lučić- 75 kn
  • • Ana Lokin – 150 kn
  • • Nikolina Tomašković- 1000 kn
  • • Ocean Bend- 75 kn
  • • Nataša Rezar- 75 kn
  • • Bojana Benović- 75 kn
  • • Rosita Marijan- 75 kn
  • • Ana Pohl Mitrović-500 kn
  • • Pavle Mikulić- 50 kn
  • • Gordana Car – 250 kn
  • • Amalija Martinec 500 kn
  • • Krešimir Ćurković 5000 kn
  • • Tihana Kos 300 kn
  • • Daria Mataija 500 kn
  • • Ana Pohl 1000 kn
  • • Višnjica Habdija 200 kn
  • • Ivana Vrabić Petrlić 200 kn
  • • Janica Pezelj 50 kn
  • • Anita Matijević 400 kn
  • • Dario Novosel 50 kn
  • • Zadro Vlimir 100 kn
  • • Lidija Bašić 100 kn
  • • Ana Pohl 3500 kn
  • • Petra Golčić 300 kn
  • • Dražena Arar 500 kn
  • • Marko Picek 400 kn
  • • Nina Bašić 300 kn
  • • Tomislav Golubić 50 kn
  • • Nikolina Zorić 300 kn
  • • Lucija i Marko Vuletić 2000 kn
  • • V Zadro 200 kn
  • • Višnjica Habdija 250 kn
  • • Vice Čondić 115 kn
  • • Anita Gajski 200 kn
  • • Mario Golenko 100 kn
  • • Gordana Lipšinić 200 kn
  • • Andrijana Sapina 45 kn
  • • Dražen Došen 1500 kn
  • • Nikolina Metikoš Janjić 50 kn
  • • Janica Pezelj 30 kn
  • • Nataša PilipovićRemar 71 kn
  • • Roberto Orlić 300 kn
  • • Davor Vdović 100 kn
  • • Silvija Bartolec 100 kn
  • • Marija Vlahović 300 kn
  • • Gordana Mokrović 50 kn
  • • Tea Pahić 100 kn
  • • Josip Bosak 50 kn
  • • Tomislav Kelišvar 20 kn
  • • Tomislav Kos 150 kn
  • • Irena Jug 200 kn
  • • Nikolina Tomašković 1000 kn
  • • Darko Horvat 100 kn
  • • Vedran Kušenić 50 kn

Kupovina slika

  • • Damir Medarić 1100 kn
  • • Ivana Živko 300 kn
  • • Romana Bardak 2200 kn
  • • Ines Paučnik 100 kn
  • • Ljerka Vučić 2000 kn

Materijalne donacije u Božičnoj akciji za djecu u Prekrižju

  • • Shiatsu škola Hrvatska-slatkiši, školski pribor, higijenske potrepštine
  • • Edita Hadžić- gitara
  • • Nikolina Šparavec- slatkiši
  • • Vesna Henjak Matijević- šminka i slatkiši
  • • Sanja Večerić- autić na daljinski
  • • Aleksandar Vasiljević- igrica i kopačke
  • • Daria Mataija – lopta, dres i čokolada

Pravne osobe

  • •DINOCOLOR d.o.o.  – 7000 kn
  •   LUJO I LUJO d.o.o.- 300 kn
  • • HTV- 7000 kn
  • • MC Zagreb 300 kn
  • • Ministarstvo uprave 35 kn
  • • Humanitarni Koncerti 2440 kn
  • • KupiSi 715 kn
  • • Udruga svetog Petra i Pavla apostola Bribir 2200 kn
  • • Ujedinjeni navijači KHL Medveščaka 3000 kn
  • • Atelier Hayat 250 kn
  • • Strojkoplast trade d.o.o. 200 kn
  • • MBC Balaško Davor 500 kn

Hrana, kućanske potrepštine, namještaj, kućanski aparati, informatička oprema

  • • Humanitarna udruga Naš san njihov osmijeh
  • • djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda
  • • INTERSPAR
  • • Whirlpool

Donatori u 2011. godini:

Pravne osobe

  • • Atelier Hayat 100 kn
  • • TH DIMENSION d.o.o. 2.000 kn
  • • MBA Croatia 1400 kn
  • • Analogika d.o.o. 2000 kn
  • • VIA NET Trgovina 200 kn

Fizičke osobe

  • • Helena Zentner 820 kn
  • • Jasminka Pavičić 200 kn
  • • Anita Gajski 200 kn
  • • Ljerka Vučić 500 kn
  • • Jasmina Mehić 200 kn
  • • Željka Leček 100 kn
  • • Obitelj Vuković 20 kn
  • • Nikolina Tomašković 500 kn
  • • Marija Grljušić 200 kn
  • • Leo Martinović 250 kn
  • • Ivana Vrabić Petrlić 200 kn
  • • Ivana Radić 200 kn
  • • Ana Bartolić 100 kn
  • • Janica Pezelj 120 kn
  • • Adrijana Zubac 200 kn
  • • Lucija i Marko Vuletić 1.100 kn
  • • Jasmina Mehić 400 kn
  • • Anita Gajski 200 kn
  • • Fani Navarro Copa 200 kn
  • • Ivan Dujmović 400 kn
  • • Nina Bašić 600 kn
  • • Jasenka Kennedy 100 kn
  • • Dunja Uroić 200 kn
  • • Đordana Miličić 200 kn
  • • Ana Pauzar   500 kn
  • • Vedran Vugec 50 kn
  • • Vedran Brzić 100 kn
  • • Krešimir Čurković 200 kn
  • • Hrvoje Kraljević 300 kn
  • • Goran Pavletić 300 kn
  • • Lilit Štefan 200 kn
  • • Kristina Jurković 100 kn
  • • Matija Žulj 100 kn
  • • Martina Cvjetičanin 100 kn
  • • Mario Ivković – 100 kn
  • • Neven Polovina – 75 kn
  • • Pasqualin Hrvoje – 500 kn
  • • Manuela Leskovar – 100 kn
  • • Ana Marija Peharda – 100 kn
  • • Gordana Car – 300 kn
  • • a.k. – 200 kn

Kupnja doniranih slika

  • Romana Bardak 1000 kn
  • Daliborka Split 2.900
  • Ana Vujnović 750 kn
  • Lucija i Marko Vuletić 2.800 kn

Hrana, kućanske potrepštine, namještaj, kućanski aparati, informatička oprema

  • • Tatjana Zdelar
  • • Tatjana Modrić
  • • Suzana Zebec
  • • Marija Miliša
  • • Vanja Juričić

Donatori u 2010. godini:

Pravne osobe

  • • Analogika d.o.o. – 2.000 kn
  • • Banco Popolare Croatia d.d. – 2.000 kn
  • • HBOR – 5.000 kn
  • • Horvat Color – 3.000 kn
  • • Kolektiva.hr – 34.526 kn

Kupnja doniranih slika

  • Leksika d.o.o. – 320 kn

Odjeća, obuća, hrana, kućne i higijenske potrepštine, školski pribor

  • Pliva d.d.

Fizičke osobe

  • • Radovan Zentner – 2.200 kn
  • • Ljerka Vučić – 500 kn
  • • Haramustek Željka – 100 kn
  • • Petar Sorić – 100 kn
  • • Nina Bašić – 100 kn
  • • Irena Sedak – 100 kn
  • • Kristina Šarić – 200 kn
  • • Jadranka Gradski – 100 kn
  • • Tea Štrbac – 50 kn
  • • Grozdana Kristić – 50 kn
  • • Ela Genc – 150 kn
  • • Draško Antonović – 500 kn
  • • Ivan Dujmović – 1.000 kn
  • • Martina Rodinis – 1.000 kn
  • • Nikolina Zorić – 700 kn
  • • Ankica Bićanić – 80 kn
  • • Kristina Bojčić – 200 kn
  • • Mirjana Turkalj – 400 kn
  • • Maja i Ivan Miškullin – 2.000 kn
  • • Stanko Plivelić – 100 kn
  • • Djelatnici SG SB – 600 kn
  • • Anita Gajski – 400 kn
  • • Vesna Uzelac – 200 kn
  • • Lucija i Marko Vuletić – 400 kn
  • • Jasmina Mehić – 1.200 kn
  • • Trogrlić – 1.000 kn
  • • Andreja Turk – 1.000 kn
  • • Dubravka Rašić – 700 kn
  • • Danijela Grgić – 500 kn
  • • Nikola Ivanuša – 80 kn
  • • Kristina Mandarić – 1300 kn

Kupnja doniranih slika

  • • Vesna Gabelica – 250 kn
  • • Lucija Vuletić – 2.900 kn
  • • Martina Klarin – 800 kn
  • • Ljerka Vučić – 400 kn
  • • Skačić-Čop – 590 kn
  • • Romana Bardak – 3.000 kn
  • • Infolink d.o.o. – 1.500 kn
  • • Ivana Bogdan – 1.490 kn
  • • Leksika d.o.o. – 1.000 kn
  • • Ljiljana Kranjec – 500 kn

Kupnja donirane knjige

  • Mirela Gluhak – 100kn

Odjeća, obuća, hrana, kućne i higijenske potrepštine, školski pribor

  • • Ivana Bojčić
  • • Ivana Menđušić
  • • Ana Bojčić
  • • Antonija Bojčić
  • • Petra Maričić
  • • Martina Zebec
  • • Kata Zetajić
  • • Damir Štambuk
  • • Vedran Škegro
  • • Ana Dalmatin
  • • Zoran Pačandi
  • • Goran Atlija
  • • Ljubo Žigić
  • • Roberta Špigelski
  • • Marija Baraba
  • • Jadranka Ranogajec
  • • Renata Celiček

Donatori u 2009. godini:

Pravne osobe

  • • STIHL trgovci s područja cijele Hrvatske – 7.120 kn
  • • MBC Janči Walderes – 100 kn
  • • Podravka – 8.000 kn
  • • Inženjerski biro d.d. – 8.000 kn

Materijalna sredstva (kućanski aparati i strojevi)

  • • Gorenje – u vrijednosti 17.500 kn

Besplatno prodajno mjesto

  • • Avenue Mall

Organizacija humanitarnih aukcija

  • • Magicus.info
  • • Aukcije.hr

Fizičke osobe

  • • Marko Balen – 250 kn
  • • Helena Zentner – 2.000 kn
  • • Valentina, Marko i Prijatelji – 5.220 kn
  • • Mehić Jasmina – 200 kn
  • • Marina Somborac – 200 kn
  • • Marica Čorak-Baričević – 50 kn
  • • Ivana Vrabić Petrlić – 100 kn
  • • Sanja Schneider – 100 kn
  • • Jelevič G. – 300 kn
  • • Ana-Marija Peharda – 200 kn
  • • srce – 150 kn
  • • Dabić Nedeljko – 4.200 kn
  • • Jasminka Pušek Rumenjak – 150 kn
  • • Tomislav Zopf – 135 kn
  • • Arhitektica Katja B. – 500 kn
  • • Željko Ferić – 150 kn
  • • Gordana Bilić – 50 kn
  • • Prodanović – 100 kn
  • • Andreja Turk – 200 kn
  • • Šicel – 100 kn
  • • Jasmina Mehić – 700 kn
  • • Mirko Halapir – 100 kn
  • • Mirjana Turkalj – 200 kn
  • • Mirna Poparić – 150 kn
  • • Janja Poparić – 200 kn

Kupnja doniranih slika

  • • Gregurić Martina – 1.000 kn
  • • Andrea Šitum – 80 kn
  • • Dinka Grgek – 1.250 kn
  • • djelatnici Porezne uprave Ispostave Maksimir – 1.700 kn
  • • Ankica Jalšovec – 300 kn
  • • Andreja Turk – 1.000 kn
  • • Ljiljana Petruša – 350 kn
  • • Infolink d.o.o. – 1.000 kn
  • • Sanident d.o.o. – 3.000 kn
  • • Medical Intertrade d.o.o. – 1.000 kn
  • • Dinaja – 1.000 kn
  • • Davorin Zorko – 600 kn
  • • Jasminka Pušek Rumenjak – 200 kn
  • • Proljeće – 160 kn
  • • flok – 250kn
  • • Mirjana Krmar – 1.040 kn
  • • angelica – 200 kn
  • • DeVeT – 300 kn
  • • ivana – 1.200 kn
  • • vajran – 3.000 kn
  • • Andreja Turk – 1.200 kn

Bon za hranu

  • • Danijela Grgić – 500 kn

Bajka “Tajna bakinog tavana”

  • • Ana Bilić Udovičić – 40 kom

Kupnja donirane knjige

  • • Vlatka Butković – 100 kn
  • • Lana Frank – 80 kn
  • • Dora Matoš – 80 kn

Umjetničke slike

  • • Andrea Šitum
  • • Boris Pecigoš
  • • Ljubica Pecigoš
  • • tanaluna
  • • mala vila tanalunina
  • • Tatjana Helman
  • • Petar Henuelli
  • • Monika Petrović
  • • Iva Višošević
  • • Davor Vuković
  • • Ivica Propadalo
  • • Klara Hranuelli
  • • Jasminka Rumenjak

 

 

Oglasi