Arhiva

Ljubav teče kroz nas

 

Biti u stanju Ljubavi, osvjestiti da smo Ljubav naša je jedina zadaća koju imamo u životu….sve ostalo postaje lakše uz taj osjećaj i stanje koje imamo u sebi kroz sve životne aktivnosti koje imamo ❤

Radosno provođenje naučenog

 

Često zaglibimo u učenju, istraživanju sebe i života i popravljanju sebe pa to umjesto radosnog otkrivanja i transformacije postaje mukotrpan posao….mudrost je naučeno provoditi u praksi i doći u poziciju da radosno živimo ❤